Na Rašínově třídě v Hradci Králové plánujeme během dubna zahájit výstavbu zhruba 700 metrů dlouhé protihlukové stěny. Ta bude lemovat pravou stranu silnice I/37, od výjezdu z Gočárova okruhu až po křižovatku s ulicí Na Rybárně. Výstavbou protihlukové stěny dojde ke snížení hluku ze silnice I/37, představující hlavní tah z Hradce do Pardubic, kudy denně projede více než 30 tisíc vozidel!

Protihluková stěna je navržena s převážně transparentní výplní, která vhodně zachovává průhledy do stávající zeleně. Transparentní pole budou doplněny o úseky s tzv. Planta panely určených k porůstání zelení. Tato dvojice panelů je vždy sevřena mezi poli z gabionových stěn, které podtrhují přírodní ráz a vystupují z roviny stěny. Konstrukce je rozdělena na dvě části (první část stěny o celkové délce 324 m a druhá část stěny o celkové délce 352 m). Novostavba bude tvořit protihlukovou bariéru zejména pro bytové domy v ulici Jungmannova.

V průběhu druhé poloviny října proběhlo v nutném rozsahu kácení dřevin. Aktuálně pokračuje výběr zhotovitele novostavby. Protihluková stěna by měla být dokončena v říjnu letošního roku. Přepokládaná cena nové „protihlukovky“ dosahuje necelých 41 mil. Kč bez DPH. Po dobu její výstavby dojde k zúžení stávající komunikace ve směru na Pardubice.

Print Friendly, PDF & Email