Na silnici I/16 pokračuje rekonstrukce druhé poloviny mostu na výjezdu z Jičína na Mladou Boleslav. Minulý týden mostaři dokončili armatury a provedli betonáž mostovky. Nyní nás čeká provedení zásypů, betonáž říms a také opravy a sanační práce pod mostním objektem. Rekonstrukci první poloviny mostu jsme dokončili již na podzim minulého roku. Provoz na mostě zůstane až do jeho dokončení vedený kyvadlově volným jízdním pruhem.

Současně pokračuje také oprava druhého z jičínských mostů na silnici I/16, a to v Jičíně – Robousech. Po výměně a zakrytí dilatací na první polovině mostu provoz převedeme na tuto opravenou polovinu komunikace a opravíme zbylou část odvodnění. Také zde zachováme kyvadlový provoz až do dokončení stavebních prací.

Oba mostní objekty dokončíme do konce května. Opravy pro ŘSD provádí firma M-STAV, a to za smluvní cenu 9,66 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email