Na komunikaci I/14 mezi Vrchlabím a Mladými Buky jsme 14.7. zahájili opravu stávajícího mostu v obci Rudník. Technický stav mostu byl v současné době nevyhovující, docházelo k zatékání do nosné konstrukce i do obou opěr mostu, byl osazen nevyhovující zádržný systém.

Během oprav dojde k odstranění vozovkových vrstev s přesahem do obou předmostí, říms a zádržného zařízení, izolace včetně vyrovnávací vrstvy, dilatačních závěrů ve vozovce a přechodových oblastí. Bude provedena izolace rubu opěr včetně drenáže za opěrami, nové přechodové oblasti, obnova spádové vrstvy, obnova celoplošné izolace mostu. Budou zřízeny nové římsy včetně nového zádržného zařízení, nové drenážní odvodňovací proužky podél odrazných hran chodníků, mostní závěry a nová vozovka. Dále bude realizována sanace podhledu nosné konstrukce, opěr a křídel.

Provoz bude po celou dobu opravy veden kyvadlově a řízen semafory.

Práce, které jsou naplánovány na 6 měsíců, tj. do konce listopadu, bude realizovat firma M-Stav CZ s.r.o. Pardubice za celkovou cenu 6,93 mil. Kč bez DPH.

O průběhu opravy budeme průběžně informovat na našem Twitteru a v mapové aplikaci Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz) .

Print Friendly, PDF & Email