Na začátku tohoto týdne jsme u Hořic na silnici I/35 zahájili opravu odbočovacích ramp mimoúrovňové křižovatky silnic I/35 a III/3267 (jedná se o sjezd na Hořice). V souvislosti s touto opravou je od 7. 6. do 19. 6. v místě provoz řízen pověřenými pracovníky stavby. Provádíme zde frézování asfaltového krytu za provozu, výměnu svodidel, čištění a obnovu nezpevněných krajnic a údržbu odvodňovacích zařízení.

V období od 20. 6. – 4. 7. doje k úplné uzavírce odbočovacích ramp této křižovatky (provoz povede po objízdných trasách) kvůli doplnění dopravních ostrůvků a pokládce asfaltového povrchu. Průjezd po silnici I/35 zůstane zachován.

Objížďka bude vedena:

  • ve směru od Jičína › Dobrá Voda: I/35 → ul. A. Rudla → A. Hlavatého → Husova → Táboritská → dále směr Dobrá Voda u Hořic,
  • ve směru od Hradce Králové › Dobrá Voda: I/35 → ul. Husova ul. → Táboritská → dále směr Dobrá Voda u Hořic.
Print Friendly, PDF & Email