V Ještěticích na silnici I/14 pokračují stavební práce na opravě propustku. Vše zatím probíhá dle stanoveného harmonogramu. Doposud proběhlo, mimo osazení DIO, vytyčení stávajících inženýrských sítí, bylo provedeno záporové pažení a výdřevy, přípravné zemní práce a bylo zahájeno bourání prvního poloviny stávajícího propustku. Dále pak proběhlo osazení IZM rámů.

Rekonstrukce, která začala v dubnu, je plánována do konce srpna. Opravu realizuje firma SaM silnice a mosty a.s. za celkovou částku 5,85 mil Kč bez DPH. Po celou dobu rekonstrukce je v místě propustku v Solnici částečná uzavírka o délce cca 150m. Práce probíhají po polovinách vozovky, provoz je veden ve volném jízdním pruhu a řízen kyvadlově buď pracovníky stavby nebo semafory.

O průběhu stavby budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email