V Hradci Králové na městském okruhu v ulici Sokolská poblíž fakultní nemocnice zahájíme 17. července letošního roku opravu povrchu silnice 1/31. Jedná se o kilometr dlouhý úsek mezi čerpací stanicí OMV a křižovatkou Sokolské ulice a Rašínovy třídy, tedy silnic I/31 a I/37 (výpadovka na Pardubice). Provoz bude omezen po dobu čtyř měsíců až do měsíce října. V průběhu oprav bude vždy v každém směru průjezdný jeden jízdní pruh.

V počáteční fázi prvních dvou měsíců budou dočasně přesunuty obě autobusové zastávky Fakultní nemocnice na most U Soutoku. Bezbariérová přístupová cesta bude zajištěna po stávající stezce pro chodce pod mostem U Soutoku. Autobusové zastávky Heyrovského budou v obou směrech dočasně při frézování a pokládce povrchu uzavřeny. Omezení příjezdu k čerpací stanici OMV bude minimalizováno, a to po dobu frézování a pokládky nových asfaltových vrstev v úseku. Po odfrézování bude zajištěn provizorní průjezd. V této fázi bude také probíhat výluka trolejbusové dopravy s náhradní autobusovou dopravou. S těchto důvodů byl zvolen prázdninový termín, aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravy.

Druhá fáze oprav bude zaměřena na křižovatku silnic I/31 a I/37 (výpadovka na Pardubice). Na tomto úseku budou kromě opravy povrchu vozovky rekonstruovány všechny ostrůvky. V každém směru bude vždy průjezdný jeden jízdní pruh.

Print Friendly, PDF & Email