V pondělí 12.5. zahajujeme opravu zastávkového zálivu „Šimkovy sady“ v Pilńáčkově ulici na silnici I/31 v Hradci Králové. Jde o záliv, který je blíže přikloněn k Šimkovým sadům, tedy ve směru na Brno. Během stavby, která je plánována na 6 měsíců, dojde k výměně stávajících konstrukčních vrstev, které jsou v současné době nevyhovující. Navržena je zcela nová konstrukce zastávkového zálivu odpovídající současnému zatížení vozidly DPMHK. Zastávka bude řešena systémem bezbariérových železobetonových panelů v bezbariérovém provedení s nástupní hranou 200 mm. Vyřazovací a zařazovací úsek bude zhotoven z asfaltového mastixového koberce. Součástí stavby jsou úpravy dotčených povrchů nástupiště a přilehlého chodníku.

 

 

 

 

 

Oprava se obejde bez výrazných dopravních omezení, dojde pouze ke zúžení jednoho jízdního pruhu, druhý zůstane v celé své šířce zachován. Samotná zastávka „Šimkovy sady“ bude po dobu rekonstrukce přemístěna do bezprostřední blízkosti místa opravy.

Rekonstrukci zastávkového zálivu provede firma SMOLA HK a.s. Hradec Králové za smluvní cenu 2,36 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email