Přípravné práce pro výstavbu obchvatu města Náchod

V rámci přípravných prací pro stavbu I/33 Náchod – obchvat probíhá aktuálně na místě budoucí stavby samotný archeologický výzkum a zemní práce pro záchranný archeologický výzkum, jejichž součástí je i kácení stromů ve dvou lesních úsecích (body 1-3 a 4-6  Vlastní body • Mapy.cz).

Práce, které zahrnují nejen kácení, ale také např. vytrhávání pařezů a odvoz dřeva, budou dle předpokladu dokončeny do května 2024. Z tohoto důvodu budou využívány místní „lesní“ cesty, které jsou zároveň příjezdovými komunikacemi k chatové oblasti směrem od Kramolné. Ředitelství silnic a dálnic si je plně vědomo zátěže, která nyní z těchto prací pro občany oblasti plyne, přesto prosíme o shovívavost a dodržování informačních pokynů stavby. Po dokončení prací budou cesty uvedeny do původního stavu.

Další informace ke stavbě: I/33 Náchod–obchvat – Mapová aplikace – ŘSD s. p. (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email