V pondělí 4. března zahajuje Ředitelství silnic a dálnic s. p. opravu na silnici I/14 ul. U Zázvorky v Novém Městě nad Metují.

Jde o sdruženou investici s městem. ŘSD s. p. opraví 150 m dlouhý úsek vozovky od náměstí po městský úřad, město se postará mj. o chodníky a sanace sklepů.

Pro opravu je nezbytná úplná uzavírka úseku, která je v plánu od 4.3. do 25.5. Objízdná trasa je vedena po sil. I/14 směr Vrchoviny, poté sil. III. tř. Náchodskou a Dobrušskou a poté zpátky na čtrnáctku. (viz mapa)

Práce bude realizovat firma ŠPELDA s.r.o. za smluvní cenu 7,785 mil. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další informace naleznete v mapové aplikaci:  Opravy – Mapa oprav – ŘSD s. p. (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email