Jednou z letošních akcí, zaměřených na zvýšení bezpečnosti provozu na našich silnicích je také úprava křižovatky na silnici I/11 v Třebechovicích pod Orebem. V místě křížení se silnicí II. třídy spojující Třebechovice s obcí Krňovice docházelo v minulosti k častým dopravním nehodám. V průběhu dubna zde zahájíme stavební práce, během kterých poškozenou vozovku opravíme a zároveň stávající křižovatku rozšíříme přidáním odbočovacích pruhů pro bezpečnější a plynulejší průjezd. Tato stavba bude koordinována s akcí města Třebechovice, které zde bude souběžně s námi realizovat nový podchod. Provoz na silnici I/11 bude během opravy vedený kyvadlově volným jízdním pruhem. Opravu bychom měli dokončit v říjnu letošního roku.

Print Friendly, PDF & Email