Během následujících dvou víkendů 22. – 23. 5. a 29. – 30. 5. 2021 proběhne v Hradci Králové rekonstrukce křižovatky I/35 v ulici Brněnská u OC Futurum. Provoz na sil. I/35 bude obousměrně umožněn v režimu 1+1. Omezena budou odbočení ze silnice I. třídy do ulice Jana Masaryka a Mrštíkova.

Rekonstrukce celé křižovatky bude rozdělena do dvou etap. První etapa proběhne o víkendu 22. – 23. května, II. etapa následující víkend 29. – 30. května. V průběhu obou víkendů bude provoz na silnici I/35 ulicí Brněnskou umožněn v obou směrech pouze jedním jízdním pruhem. Ve směru na Brno bude na křižovatce uzavřeno odbočení do ulice Mrštíkova, v opačném směru do Hradce Králové nebudou řidiči moci odbočit do ulice Jana Masaryka.

Pro řidiče budou během víkendů vyznačeny objízdné trasy po vedlejších komunikacích.

Print Friendly, PDF & Email