V Choustníkově Hradišti na silnici I/37 probíhá rekonstrukce mostu.

Důvodem pro rekonstrukci je nevyhovující stavebně technický stav mostu. Dochází k zatékání do nosné konstrukce i do obou opěr. Zádržný systém neodpovídá současným normám a je za hranicí životnosti.

Během oprav, které jsou plánovány do prosince, dojde k odstranění vozovkových vrstev s přesahem do obou předmostí, říms a zádržného zařízení, izolace včetně vyrovnávací vrstvy, dilatačních závěrů ve vozovce a přechodových oblastí, dále k ubourání degradovaných částí křídel. Proběhne izolace rubu opěr (včetně drenáže za opěrami), nové přechodové oblasti a obnova celoplošné izolace mostu. Dále budou dobetonovány ubourané částí křídel a zřízeny nové drenážní odvodňovací proužky podél odrazných hran chodníků, nové římsy (včetně nového zádržného systému), mostní závěry a nová vozovka. Proběhne také sanace podhledu nosné konstrukce, opěr a křídel.

Stavební práce jsou rozdělené do dvou etap:

20.6. – 12.9. bude uzavřen jeden jízdní pruh a provoz bude řízen kyvadlově.

12.9.  – 16.12. bude provoz veden obousměrně dočasnými jízdními pruhy.

O průběhu oprav budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email