Na silnici I/16 Jičín pokračuje stavba nové protihlukové stěny a oprava části staré protihlukové stěny. Stavba byla zahájena v listopadu 2021 a bude dokončena v květnu tohoto roku.

V úseku výstavby – v rozponu na Mladou Boleslav a Poděbrady je uzavřen pravý jízdní pruh a provoz je veden levým jízdním pruhem.

Přes zimu jsme udělaly pilotáže nové stěny PH3, která bude měřit 150 m a odstranili jsme stávající výplně původní stěny PH2, která měří 250 m. V současné době se na provedené pilotáže provádí osazení sloupů, a poté se do sloupů staré stěny budou ukládat nové betonové panely.

Nová stěna bude vysoká zhruba 4,2 m nad úrovní vozovky. Zhotovitelem je firma PORR, celková cena 10,08 mil. Kč bez DPH.

O dalším vývoji stavby vás budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email