V Novém Městě nad Metují na silnici I/14 v ulici U Zázvorky pokračuje oprava povrchu vozovky a chodníků, Vzhledem k objeveným archeologickým nálezům budou práce pokračovat do 20.6.2024.

“Po odkrytí skladby stávající komunikace byly objeveny zbytky městské brány, bylo nutné uzavřít dvě dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu a na základě toho došlo k posunutí termínu dokončení stavby,” informovala vedoucí provozního úseku Správy Hradec Králové ŘSD Ing. Jana Kulhánková.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email