Město Hradec Králové ve spolupráci se Správou Hradec Králové ŘSD zahájilo opravu na Rašínově třídě u areálu DTJ na Pražském předměstí.

Město mj. zrekonstruuje komunikaci k tenisovým kurtům, parkoviště a cyklostezku. Ředitelství silnic a dálnic upraví křižovatku na Rašínově třídě, vybuduje nové dopravní značení, dva nové odbočovací pruhy a postará se také o vegetační úpravy.

Během oprav, které jsou v plánu do 1. září, bude doprava na silnici I/37 vedena za snížené rychlosti zúženými jízdními pruhy.

Celá akce vyjde cca na 34,4 mil. Kč, ŘSD pak 6,7 mil Kč bez DPH.

Práce realizuje firma COLAS.

Print Friendly, PDF & Email