V pondělí 19. června zahajujeme v Hradci Králové opravu v místě okružní křižovatky silnic I/11, I/11L a I/35 (u ČKD)

Během oprav proběhne celková rekonstrukce vozovky včetně úpravy úseku od železničního přejezdu k okružní křižovatce ČKD, oprava samotné okružní křižovatky, kompletní rekonstrukce ostrůvků včetně úpravy jejich geometrie, odvodnění, nové vodorovné a svislé dopravní značení. Součástí stavby bude také rekonstrukce opěrné zdi s novým bezpečnostním zábradlím.

Práce budou probíhat po etapách, avšak po celou dobu oprav, které jsou v plánu do poloviny září, budou směry na Prahu a Jaroměř úplně uzavřeny.

Etapy:
19.06.2023 – 21.06.2023 Etapa 1


22.06.2023 – 29.07.2023 Etapa 2


30.07.2023 – 06.09.2023 Etapa 3


07.09.2023 – 15.09.2023 Etapa 4


Termíny jednotlivých etap jsou uvedeny pouze jako orientační, mohou být pozměněny
podle reálného průběhu stavebních prací.

V termínu 19.06.2023 – 06.09.2023 (Etapa 1 – 3) bude umožněn průjezd okružní
křižovatkou I/11, I/11L, I/33 (u ČKD) pouze ve směrech Hradec Králové – Jičín a
opačně, ostatní směry nikoli.

Uzavřena větev okružní křižovatky I/11, I/11L, I/33 (u ČKD) silnice I/33 ve směrech
Hradec Králové – Jaroměř a opačně.
Objížďka pro vozidla v termínu 19.06.2023 – 06.09.2023 (Etapa 1 – 3):
I/33 ze směru Jaroměř – Holohlavy – III/3089 směr Rodov – exit 104 dálnice D 11 – D 11 –
exit 95 dálnice D 11 (MÚK Plotiště) – I/11 směr Hradec Králové (ul. Koutníkova)
platí obousměrně

Uzavřena větev okružní křižovatky I/11, I/11L, I/33 (u ČKD) silnice I/11L ve směrech
Hradec Králové (Plotiště nad Labem) – Chlumec nad Cidlinou a opačně.
Objížďka pro vozidla v termínu 19.06.2023 – 06.09.2023 (Etapa 1 – 3):
II/611 ze směru Chlumec nad Cidlinou – D 11 exit 90 (MÚK Bláhovka) – D 11 – exit 95
dálnice D 11 (MÚK Plotiště) – I/11 směr Hradec Králové (ul. Koutníkova)
platí obousměrně.

Úsek dálnice D11 od exitu 90 Plačice po Exit 104 Holohlavy je v rámci objížďky po dobu rekonstrukce okružní křižovatky bez poplatku.

Jednosměrná objížďka pro vozidla do 12,5 t v termínu 19.06.2023 – 06.09.2023 (Etapa 1
– 3) (do Předměřic nad Labem):

I/35 ze směru Jičín – III/32433 směr Světí – III/3253 Světí – III/3253 – I/33

 

Další podrobnosti k opravě najdete na: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

Print Friendly, PDF & Email