Na začátku tohoto týdne jsme zahájili opravu 150 m dlouhého úseku komunikace I/35 v Ostroměři.

Během opravy, která je plánována na 60 dnů, dojde k rekonstrukci vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podložní zeminy a vybudování nové konstrukce vozovky navržené na výhledové dopravní zatížení.

Nevhodná podložní zemina bude vyměněna za vhodný nenamrzavý materiál do hloubky 500 mm pod úroveň pláně a bude provedena separace geotextílií.

Součástí stavby jsou tři ochranné ostrůvky, úpravy chodníků a sjezdů. V místě přechodů pro chodce a snížených obrubníků v nárožích jsou doplněny varovné a signální pásy.

V celém rozsahu opravované vozovky jsou navrženy výměny stok dešťové kanalizace.

Oprava je rozdělena do dvou etap, během kterých bude provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem a řízen semafory. Realizována bude firmou M-Silnice za 10,88 mil. Kč bez DPH.

 

Print Friendly, PDF & Email