Začátek opravy se nachází v pracovní spáře na hranici katastrálních území Újezd pod Troskami a Libuň u mostu ev.č. 35-056 v provozním staničení km 56,981. Konec úseku je v pracovní spáře za obcí Kněžnice v provozním staničení km 60,478. Délka opravovaného úseku silnice I/35 je tedy 3 497 m.

V trase bude provedena kompletní výměna vozovkových vrstev s případnými sanacemi. S vozovkou budou zároveň opraveny dva propustky a v obou obcích budou zrekonstruovány chodníky podél I/35.

Práce jsou plánovány do poloviny listopadu a po celou dobu oprav bude doprava po jednotlivých úsecích vedena kyvadlově.

Za smluvní cenu 81,76 mil. Kč bez DPH opravu realizuje firma MI Roads.

 

 

Print Friendly, PDF & Email