V pondělí 17. června zahajuje Ředitelství silnic a dálnic opravu komunikace I/14 a okružní křižovatky v Solnici.

Na vozovce kompletně vyměníme celé vozovkové souvrství, na okružní křižovatce krytové vrstvy. Opravíme rámový propustek včetně zádržného systému, upravíme silniční příkopy, obnovíme svislé a vodorovné dopravní značení.

Práce bude realizovat firma M-Silnice a.s. za 25,3 mil. Kč bez DPH. Stavba bude podle předpokladu dokončena do poloviny listopadu.

Se stavbou bude od 17.7. do konce října spojena úplná uzavírka silnice I/14 ul. Rychnovská, od křižovatky s ul. Domašínskou v Solnici po okružní křižovatku se sil. III. tř. Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena po sil. II/321 a III/32118.

V souvislosti se stavbou dojde také v termínu 24.7.-13.8. k částečné uzavírce okružní křižovatky silnic I/14 a III/32118 a přilehlých úseků sil. I/14.

Další informace k opravě najdete na našich webových stránkách v mapové aplikaci: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email