V pondělí 17. 5. 2021 zahajujeme na silnici I/16 stavební práce na opravě vozovky, mostů a silničních propustků v úseku mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi. Stavební práce si na místě vyžádají kompletní uzavírku silnice I/16 a řidiči tak budou až do října využívat značené objízdné trasy. V říjnu také plánujeme celou opravu kompletně dokončit. Půjde tak o jednu z časově nejnáročnějších oprav, které letos ŘSD v Královéhradeckém kraji realizuje.

Oprava v sobě zahrnuje několik dílčích akcí. Její součástí bude rekonstrukce mostu 16-094a a dvou silničních propustků ve Zlaté Olešnici, obnova živičného krytu vozovky v celém úseku mezi Zlatou Olešnicí a Bernarticemi (v km provozní staničení 179,6 – 182,2) a v neposlední řadě také rozsáhlá oprava mostu 16-095 v Bernarticích (provoz. staničení 185). Zmíněný bernartický most podstoupí demolici mostního svršku a vybavíme jej novou mostní izolací, římsami, dilatačními závěry, bezpečnostním zábradlím a novou vozovkou. K opravě povrchu silnice I/16 v jsme přistoupili vzhledem k jeho špatnému stavu, kdy již nyní vykazuje značné deformace, rozpad krytu a tvoří se zde trhliny. Oprava mostu ve Zlaté Olešnici je zase nutná zejména z důvodu zatékání do jeho konstrukce.

V průběhu stavby dojde k úplné uzavírce silnice I/16. Ve Zlaté Olešnici bude uzavírka v termínu od 17. 5. do 30. 5. a od 6. 9. do 17. 10. 2021. Pro dokončovací práce v druhé polovině října bude opravovaný úsek průjezdný kyvadlově, s omezením pro jednotlivá pracovní místa. V Bernarticích dojde k uzavření komunikace v místě opravovaného mostu od 31. 5. do 5. 9. 2021. Navrženy jsou dvě objízdné trasy – první trasu budou řidiči využívat po dobu opravy mostu a propustků ve Zlaté Olešnici a druhou trasu po dobu opravy mostu v Bernarticích.

Pro rezidenty dotčených obcí a pro IZS bude na místě viditelně označena objízdná trasa po místních a provizorních komunikacích.

Opravu pro ŘSD provede firma STRABAG za smluvní cenu 30,7 mil. Kč bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email