Zahájení opravy na silnici I/16 v Sobotce

Na silnici I/16 v Sobotce jsme 5.9. zahájili opravu porouchaného silničního tělesa. V místě poruchy dochází k poklesu zemin v násypu v aktivní zóně vozovky, stávající odvodnění je částečně nefunkční, a tím dochází k lokálnímu propadu vozovky.

Během oprav, které jsou plánované od 5.9.2022 do 5.11.2022 bude realizována nová konstrukce komunikace včetně řádného odvodnění, pročištění stávajícího propustku a odstranění lokálních náletů. Opravu za 8,17 mil. Kč bez DPH realizují M-Silnice.

Omezení dopravy: 

částečná uzavírka silnice I/16 v délce cca 60 m.

Celkový termín uzavírky: 05.09.2022 – 24.10.2022

Organizace uzavírky:

Částečná uzavírka bude rozdělena do 3 pracovních etap:

1. etapa: 05.09. – 25.09.2022: budou uzavřeny cca 2/3 šířky vozovky a provoz bude veden kyvadlově jedním jízdním pruhem.

– 2. etapa: 26.09. – 16.10.2022: bude uzavřena cca 1/3 šířky vozovky a provoz bude veden ve dvou zúžených jízdních pruzích obousměrně.

– 3. etapa: 17.10. – 24.10.2022: dokončovací práce – budou uzavřeny krajnice a provoz bude probíhat obousměrně za snížené rychlosti.

Další informace k opravě najdete v naší mapové aplikaci: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

 

Print Friendly, PDF & Email