V Jaroměři na silnici I/37 jsme zahájili stavbu okružní křižovatky se silnicí II/285. Práce začaly frézováním vozovky a během dalším týdnů budeme pracovat na přeložkách inženýrských sítí. Na místě stavby je zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Stavbu za 15,98 mil. Kč bez DPH zrealizuje EUROVIA. Uvedení do provozu je plánované na září.

Celkový termín částečné uzavírky je 05.04.2022 – 21.08.2022

Uzavírka bude rozdělena do dvou etap – výstavba okružní křižovatky bude prováděna po polovinách.

Etapa I : 05.04.2022 – 05.06.2022
Bude uzavřena východní část křižovatky a dopravní připojení do ulice Národní (strana u nemocnice).
Objízdná trasa: sil. I/37 Na Cihelnách – okružní křižovatka Na Špici – sil. I/33 ul. Husova – okružní křižovatka u prodejny Tesco – sil. II/285 ul. Národní; obousměrně

Etapa II: 06.06.2022 – 21.08.2022
Bude uzavřena západní část křižovatky a dopravní připojení do ulice Velichovská (strana směr Velichovky).
Objízdná trasa: sil. II/285 ul. Velichovská – sil. III/28510 – Rožnov – III/2858 – III/30810 – I/33 – okružní křižovatka Na Špici – sil. I/37; obousměrně
Termín změny etapy I na etapu II je uveden jako předpokládaný, může být pozměněn podle reálného průběhu stavebních prací.

Provoz na silnici I/37 místě výstavby okružní křižovatky bude řízen kyvadlově v jednom jízdním pruhu.

Print Friendly, PDF & Email