V pondělí 6.3. jsme zahájili opravu silnice I/16 v úseku Vestřev – hranice Libereckého kraje.

Práce začaly kácením stromů, které bude probíhat necelé dva měsíce. Následovat bude odstranění konstrukčního souvrství, sanace okrajů vozovky, rekonstrukce a pročištění propustků. Dále pokládka podkladní, ložné a obrusné vrstvy vozovky, oprava odvodnění a nové svislé i vodorovné dopravní značení.

Oprava, která je plánována do listopadu, bude stát 127,47 mil. Kč bez DPH. Zhotovitelem je firma M-Silnice.

Další informace najedete v mapové aplikaci ŘSD: Opravy – Mapa oprav – ŘSD ČR (rsd.cz)

O průběhu opravy Vás budeme informovat na našem Twitteru i webových stránkách.

Print Friendly, PDF & Email