Dnes zahajujeme opravu dvou zastávkových zálivů v Hradci Králové.

Jde o záliv na silnici I/11 ul. Bratří Štefanů – zastávka Ostravská a na komunikaci I/35 na ulici Brněnské – zastávka Moravské Předměstí I.

Na obou zastávkových zálivech vyměníme konstrukční vrstvy, opravíme nástupiště a části chodníku včetně odvodnění povrchu vozovky. Nové zastávkové zálivy budou bezbariérové.

Během oprav, jejichž dokončení je v plánu v druhé polovině června, bude zastávka Ostravská přesunuta o 50 m a zastávka Moravské Předměstí I. je dočasně zrušena.

Oprava obou zálivů vyjde dohromady přibližně na 4,8 mil. Kč bez DPH, realizovat ji bude firma SMOLA HK.

O průběhu stavebních prací budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email