V pondělí 2.5. zahajujeme v Královéhradeckém kraji stavbu „I/14 Trutnov – Horní Staré Město – Dolní Staré Město“, oprava Krkonošské ulice. Opravovat budeme cca 2,2 km dlouhý úsek silnice I/14. Během oprav proběhne frézování vozovky, výměna dvou krytových vrstev včetně sanací (cca na 20% plochy), doplnění nezpevněných krajnic, úprava odvodnění a pročištění potrubí u čtyřech příčných stávajících propustků pod silnicí I/14. Zároveň pročistíme veškeré podélné propustky pod komunikací, hospodářské sjezdy a sjezdy k nemovitostem.

Práce budou probíhat po polovinách šířky vozovky a provoz bude po celou dobu oprav řízen kyvadlově stavbou.

Oprava je plánována do poloviny června, zhotovitelem je firma M-Silnice za celkovou cenu 22,88 mil. Kč bez DPH.

O průběhu opravy budeme průběžně informovat.

Print Friendly, PDF & Email