Na trase budovaného obchvatu Doudleb nad Orlicí v těchto dnech pokračují práce na skrývkách ornice. Na podzim budeme zeminu převážet na pozemky přilehlé ke stavbě po polních cestách. Souběžně se skrývkami probíhá také záchranný archeologický výzkum, který vede Univerzita Hradec Králové. Dokončení zemních prací předpokládáme v srpnu, jejich průběh a trvání však bude záviset na případném výskytu archeologických nálezů.

Zhotovitelem stavby 2,8 km dlouhého obchvatu je Společnost Doudleby nad Orlicí obchvat (Strabag + Mados). Aktuální cena zakázky dosahuje 147,8 mil Kč. bez DPH.

Print Friendly, PDF & Email