Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Liberecký kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Přehled významných oprav v Libereckém kraji pro rok 2023

Přehled významných oprav v Libereckém kraji pro rok 2023

Podívejte se na přehled významných oprav, které plánujeme tento rok realizovat. Čeká nás celkem čtrnáct akcí napříč celým Libereckým krajem. Pustíme se nejen do velkoplošných oprav asfaltového souvrství, ale i do rekonstrukce mostů a propustků. I/14 Vojtěšice -...

V České Lípě jsme provedli zkoušky vodotěsnosti potrubí

V České Lípě jsme provedli zkoušky vodotěsnosti potrubí

Během rekonstrukce odvodňovacího systému mostu v České Lípě na silnici I/9 jsme dnes provedli zkoušky vodotěsnosti potrubí, které dobře dopadly. Vodu jsme do sklolaminátových trubek čerpali z řeky Ploučnice za pomoci motorového čerpadla. Za necelých 5 hodin jsme...

Ohlédnutí za stavbami a opravami v roce 2022

Ohlédnutí za stavbami a opravami v roce 2022

V uplynulém roce jsme v Libereckém kraji dokončili realizaci 16 akcí, zahájili řadu klíčových staveb a zprovoznili přeložku silnice I/35 u Ktové, kde došlo k odstranění úrovňového železničního přejezdu. Podívejte se, kde konkrétně jsme pracovali. Dokončené akce v roce...

Stavba přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi má platnou EIA

Stavba přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi má platnou EIA

Stavba přeložky silnice I/35 mezi Turnovem a Úlibicemi má platnou EIA, prošla tedy schválením Centrální komise a nyní se dopracovává technická studie. Na tuto stavbu navazuje přivaděč do Semil, kde aktuálně zpracováváme dokumentaci posuzování vlivů na životní...

Na jaře 2023 zahájíme opravu silnice I/14 u Vojtěšic

Na jaře 2023 zahájíme opravu silnice I/14 u Vojtěšic

V příštím roce budeme pokračovat s rekonstrukcí silnice I/14, a to mezi Vojtěšicemi a Mladkovem, čímž navážeme na letos dokončenou opravu u Poniklé. Rekonstrukcí projdou dva samostatné úseky nacházející v nezastavěné části obce. První úsek se nachází mezi Vojtěšicemi...

V Hrádku nad Nisou dokončujeme retenční nádrž

V Hrádku nad Nisou dokončujeme retenční nádrž

V Hrádku nad Nisou na silnici I/35 aktuálně dokončujeme výstavbu retenční nádrže s kapacitou 4 000 m3, která při přívalových deštích zabrání zvýšeným průtokům v odvodnění komunikace. Akci za 7,5 mil. včetně DPH realizuje společnost PORR a.s. Stavební práce, které...

Videa a tweety z Libereckého kraje

Zhotovitelem opravy silnice I/14 ve dvou úsecích o celkové délce 2,75 km mezi Vojtěšicemi a Mladkovem se stala společnost M – Silnice a.s. a BREX, spol. s r.o. Stavební práce plánujeme zahájit hned na jaře, jak počasí dovolí.

Náledí se aktuálně tvoří na silnici I/10 v Kořenově, kde prosím projíždějte se zvýšenou opatrností. Ostatní silnice I. třídy a dálnice D10 jsou po chemickém ošetření bez komplikací sjízdné. Místy také počítejte s mlhou, i mrznoucí.

4

V rámci zimní údržby jsme za uplynulých 24 hodin na dálnicích a silnicích I. třídy najeli více než 60 tisíc km a spotřebovali 3 tisíce tun soli. Jednotlivá čísla za komunikace udržované přímo ŘSD (SSÚD) a ty, které jsou udržovány dodavatelsky, naleznete v tabulce ⬇️

Print Friendly, PDF & Email