Probíhající stavba obchvatu Frýdku-Místku po dálnici D48 je rozdělena na dvě základní etapy. Stavbyvedoucí odškrtávají jednotlivé položky harmonogramu prací a zároveň hlásí činnost na několika pracovištích současně.

I. etapa:

Počasí bylo velmi chladné a deštivé až do poloviny dubna , což ovlivnilo postup prací u mostních i silničních objektů, přesto stavba první etapy obchvatu Frýdku-Místku plynule pokračuje na klíčových místech. Bez ohledu na okolní podmínky byly dodrženy technologické předpisy například u dálničního mostu přes ulici Příborskou, na okružní křižovatce u dálnice D56, postoupilo se i v ulici Čelakovského a u Hodoňovického náhonu.

Minimálně do poloviny letošního roku budou pokračovat práce na konstrukčních vrstvách hlavní trasy a začne pokládka cementobetonového krytu dálnice D48. Nezastaví se ani práce na četných mostech a protihlukových stěnách.

II. etapa:

Nejpatrnější změnou na stavbě druhé etapy obchvatu Frýdku-Místku je zahájení montáže předem vyrobené a dovezené ocelové konstrukce mostu přes řeku Morávku. Po letošní dlouhé zimě byly zahájeny i zemní práce na násypech hlavní trasy, vzhledem k objemu prací bude zemní činnost nadále pokračovat až do léta. Výhled na období do prázdnin je jasný: pokračovat intenzivně dále se zemními pracemi a na výstavbě mostů i vodorovných nosných konstrukcí. Dílčími úkoly se současně realizují inženýrské sítě jako například výstavba kanalizací.

Obě dokončené etapy dálnice D48 v roli obchvatu Frýdku-Místku budou uvedeny do provozu příští rok. Včetně připojení k dálnici D56 z Ostravy stavba obchvatu vyjde na cca 4,1 miliardy Kč bez DPH.

Video I. etapa: https://youtu.be/Eok6BWbiZPA.

Video II. etapa: https://youtu.be/4bZ6ACGDDXA.

Print Friendly, PDF & Email