Začala rychlá oprava silnice I/11 vedoucí centrem Opavy přes Nádražní okruh. Po revizi kanalizačního systému nastoupilo Ředitelství silnic a dálnic s. p. jako majetkový správce komunikace, který zajišťuje rozsáhlou rekonstrukci asfaltového souvrství plánovanou do konce září.

První dny doprovázelo frézování starého povrchu při vypnutých semaforech kvůli lepší plynulosti provozu. Do 23. 9. následují přípravné práce (např.: rekonstrukce cca 40 kusů kanalizačních vpustí a poklopů), hned o den později předpokládáme zahájení pokládky živičných vrstev. Závěrečné asfaltování plánujeme provádět i přes noc (cca od 23:00 do 03:50 hod.) bez rušení nočního klidu.

Opravy asi za 5,4 milionu Kč bez DPH bychom chtěli mít hotovy do konce měsíce. Celou dobu povede provoz po částečně uzavřeném Nádražním okruhu pouze jedním směrem (na Ostravu), protisměr je nahrazen objízdnými trasami přes nejbližší opavské ulice (např.: Praskova, Nákladní, Vančurova, Janská). Objížďky závisí na požadovaném cíli řidičů, veškeré alternativy jsou značené oranžovými směrovkami.

Print Friendly, PDF & Email