Od pondělí 2. 5. 2022 začne oprava mostu silnice I/56 v Ostravě. Přemostění v Místecké ulici u zdejšího Makra vykazuje známky stárnutí, objektivní diagnostikou byl potvrzen zhoršující se stavebně technický stav konstrukce, kterou včas opraví firma IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. za cca 11,4 milionu Kč bez DPH.

Rekonstrukce v ostravské místní části Hrabová bude rozdělena do několika etap:

Etapa 0: 2. 5. až 16. 5.

Budování přejezdů středního dělícího pásu za provozu v pomalých pruzích silnice I/56 obousměrným režimem 1+1 bez uzavření sjezdových a nájezdových větví (ramp).

Etapa 1: 17. 5. až první polovina srpna

Oprava části mostu ve směru na Ostravu, doprava bude převedena na protější část silnice v obousměrném režimu pruhů 2+1 (2 pruhy směr Frýdek-Místek). Nastane uzavření výjezdové rampy ve směru do Ostravy s objízdnou trasou přes nejbližší mimoúrovňové křižovatky se silnicí I/56 (řidiči budou značkami navigování k otočení a následování do stanoveného cíle).

Etapa 2: První polovina srpna až konec října

Oprava mostu směr F-M a doprava bude převedena na nedotčenou část komunikace v obousměrném režimu jízdních pruhů 2+1 (2 směry ve směru na Ostravu), zároveň bude uzavřena sjezdová rampa ve směru na F-M s objízdnou trasou přes nejbližší křižovatky silnice I/56. Objížďku opět doprovodí tradiční oranžové ukazatele.

Doprava pod mostem bude většinu času beze změny, předpokládáme pouze drobné zúžení a při provádění sanací spodní stavby zvažujeme použití semaforů.

Print Friendly, PDF & Email