Po skončení výběrového řízení a podpisu smluv je už jisté, že přes Nový Jičín povedou objízdné trasy kvůli plánované opravě místního asfaltu. Rekonstrukce povrchu čeká silnici I/57 v ulicích Zborovská a Revoluční, práce začnou od pondělí 6. 5. 2024 a potrvají do druhé poloviny srpna následovně:

I. etapa: 6. 5. – 9. 6.: práce na polovině vozovky, proto částečná uzavírka ulic Zborovská a Revoluční, směr centrum povede po objízdné trase ulicemi Žilinská, Beskydská a Bezručova.

II. etapa: 10. 6. – 15. 7.: přesun prací na druhou polovinu vozovky a opět částečná uzavírka ulic Zborovská a Revoluční, směr tentokrát z centra povede po objízdné trase ulicemi Žilinská, Beskydská a Bezručova.

III. etapa: 16. 7. – druhá polovina srpna: na silnici I/57 kyvadlový provoz kolem semaforů a za uzavřenou křižovatku ulic Revoluční a Žilinská bude platit objízdná trasa znovu přes Bezručovu, respektive Beskydskou ulici.

Oprava silnice I/57 v km 93,248 – 94,166 provozního staničení znamená rekonstrukci 8 520 metrů čtverečných vozovky, součástí jsou i dvě autobusové zastávky z cementobetonového krytu. Mimo obnovení vozovkových vrstev provedeme sanace propadlých míst kolem kanalizačních šachet a uličních vpustí, dojde také k odstranění žulových kostek a doplnění nových obrubníků včetně dopravního značení a protismykových opatření. Cena celé akce dosahuje téměř 10,3 milionu Kč, tuto nejnižší nabídku předložila firma Colas. Výběrového řízení se účastnilo dohromady devět firem.

1. etapa v plném rozlišení

2. etapa v plném rozlišení

3. etapa v plném rozlišení

Print Friendly, PDF & Email