Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Pardubický kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Zahájení opravy silnice I/43 u Březové n. Svitavou

Zahájení opravy silnice I/43 u Březové n. Svitavou

Opravu silnice I/43 mezi Březovou nad Svitavou a hranicí Jihomoravského kraje po zimní přestávce obnovujeme v pondělí 19. 4. Práce na polovině vozovky byly provedeny již v loňském roce. Stejně jako tomu bylo loni, bude z důvodu zachování plynulosti dopravy zachován...

Začínají letošní opravy vozovky na sil. I/35

Začínají letošní opravy vozovky na sil. I/35

V dubnu provedeme opravy vozovky silnice I/35 mezi obcemi Hrušová - Řídký, nového povrchu se dočká také I/35 v Litomyšli, ve stoupacím pásu směrem na Svitavy, a v úseku Gajer - Lačnov. Tyto tři úseky byly nedávno místem častého výskytu silničních výtluků, které jsme v...

Údržbové práce uzavřou tunel Hřebeč na silnici I/35

Údržbové práce uzavřou tunel Hřebeč na silnici I/35

Z důvodu plánované údržby bude od úterý 13. 4. do čtvrtku 15. 4. kompletně uzavřen tunel Hřebeč na silnici I/35, hlavním tahu ze Svitav na Moravskou Třebovou. Pro veškerou dopravu je navržena oboustranná objízdná trasa po sil. III/36826, přes obec Hřebeč. Tunel bude...

Uzavírka silnice I/43 v obci Rozhraní

Uzavírka silnice I/43 v obci Rozhraní

Tento týden zahájíme na silnici I/43 opravu propustků v obci Brněnec (část Chrastová Lhota) a Rozhraní na Svitavsku. V termínu od čtvrtku 1. 4. do neděle 4. 4. bude silnice I/43 v obci Rozhraní úplně uzavřena. Objízdné trasy jsou navrženy zvlášť pro vozidla nad 7,5 t...

Plánované čištění odpočívek na dálnici D11

Plánované čištění odpočívek na dálnici D11

Během následujících čtyř víkendů bude na východočeské dálnici D11 probíhat údržba odpočívky Osice, která se nachází na 81. km v obou směrech jízdy. V rámci údržby bude provedeno vysokotlaké horkovodní čištění parkovacích ploch, a to za použití detergentního přípravku...

Dostavba MÚK Palackého v Pardubicích

Dostavba MÚK Palackého v Pardubicích

Po zimní přestávce jsme znovu zahájily práce na dostavbě mimoúrovňové křižovatky Palackého v Pardubicích na silnici I/37. Do května zde plánujeme dokončit spojovací větev okružní křižovatky, výstavbu nové větve propojující směr z Chrudimi do Centra a provedeme také...

Videa a tweety z Pardubického kraje

Na sil. I/43 mezi Březovou n. Svitavou a hranicí kraje pomocí frézy odstraňujeme starý povrch vozovky na polovině silnice v Mor. Chrastové. Současně pokládáme zádlažby a obnovujeme odvodnění. Kyvadlový provoz je na místě řízen semafory. Dokončení opravy plánujeme koncem července.

Údržba povrchové kanalizace dnes proběhne na dálnici D35 mezi km 126 a 129 v obou směrech jízdy. V čase od 9:00 do 17:00 dojde v místě údržby k uzavření pravého a odstavného JP. Světelná šipka místo prací viditelně označí, přesto prosím jezděte opatrně.

K údržbě a opravám protihlukových stěn, plotů a závor dálnice D11 dnes dojde v úsecích mezi km 61,1 a 60,7 směr Praha a km 60 a 60,7 směr Hradec Králové. Práce proběhnou na zpevněné krajnici, kterou vozidlo v daných úsecích uzavře asi do 16:00. Děkujeme za pochopení.

Print Friendly, PDF & Email