Ředitelství silnic a dálnic ČR pro Prahu a Středočeský kraj

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

I/2 Mukařov-Kozojedy oprava komunikace a odvodnění

I/2 Mukařov-Kozojedy oprava komunikace a odvodnění

Vybrali jsme zhotovitele opravy silnice I/2 v úseku Mukařov-Kozojedy. Z 6 podaných nabídek tu ekonomicky nejvýhodnější podala společnost PORR a.s., která se zavázala provést opravu za 91,88 mil. Kč bez DPH s dobou pro uvedení stavby do provozu za 152 kalendářních dnů....

Na silnici I/2 u Nových Dvorů pracujeme i v zimě

Na silnici I/2 u Nových Dvorů pracujeme i v zimě

I v zimním období pokračujeme na kompletní rekonstrukci mostu, který překlenuje silnici I/2 přes říčku Vrchlici  u nových Dvorů na Kutnohorsku. Demolice původního a již nevyhovujícího mostní objektu a výstavba nového mostu je součástí opravy silnice I/2 Malín-Nové...

D1 PHS Hulice

D1 PHS Hulice

Při krajnici levého jízdního pásu dálnice D1 ve směru na Prahu postavíme novou 400 metrů dlouhou protihlukovou stěnu (dále PHS) podél obce Hulice (okr. Benešov). Stavba nové PHS, která vychází z požadavků zpracované hlukové studie, naváže na stávající stěnu. V místě...

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako...

Zimní údržba- zvýšený výskyt výtluků na silnicích a jejich oprava

Zimní údržba- zvýšený výskyt výtluků na silnicích a jejich oprava

Silné mrazy, kolísání teplot a celkově vyšší úhrn sněhových i dešťových srážek nesvědčí konstrukci komunikace. Té nevadí ani tak nízké či vysoké teploty, pokud jsou stabilní bez větších výkyvů, jako je právě střídání arktických teplot s těmi jarními. Důležitým...

Videa a tweety z Prahy a Středočeského kraje

Na jaře 2023 zahájíme opravu sil. I/2 Mukařov-Kozojedy. Povrch a odvodnění silnice v délce 4300 metrů opraví spol. PORR za 91,88 mil. Kč bez DPH. Pracovat se bude za provozu po dobu 5 měsíců.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2023/01/26/i-2-mukarov-kozojedy-oprava-komunikace-a-odvodneni/

Demolicí mostu přes říčku Vrchlici pokračuje i v zimním období oprava silnice I/2 Malín-Nové Dvory na Kutnohorsku. Díky obousměrné provizorní komunikaci s mostním provizoriem se místem jezdí plynule jen s omezenou max. rychlostí.
https://kraje.rsd.cz/stredocesky/blog/2023/01/24/na-silnici-i-2-u-novych-dvoru-pracujeme-i-v-zime/

4

Na jedné straně stavíme desítky kilometrů nových dálnic, na druhé straně jsme 5 kilometrů dálnice D1 předali Praze. Proč? K čemu je to dobré? Poznají to řidiči?
https://www.rsd.cz/-/podcast-s-gener%C3%A1ln%C3%ADm-%C5%99editelem-%C5%98sd-%C4%8Cr-p%C5%99edan%C3%A1-%C4%8D%C3%A1st-d1-praze

Print Friendly, PDF & Email