Na stavbě dálničního úseku D7 u Loun o délce 6,1 km aktuálně probíhají práce po celé délce trasy. V těchto dnech se pracuje například na pokládce mechanicky zpevněného kameniva, štěrkodrti, pokládce asfaltových vrstev a provedení konstrukčních vrstev komunikace. Na trase se nacházejí čtyři mostní objekty, na nichž nyní probíhají izolační nátěry, vázání výztuže říms na vnějších křídlech, bednění vnitřních říms a začišťování spodní stavby.

Na stavbě se z mechanizace nyní pohybují například autogrejdry, smykové nakladače, válce, finišery i otočné kolové bagry a traktobagry.

Zprovoznění podle harmongramu prací stavby předpokládáme v září 2023. Zhotovitelem stavby je společnost Eurovia CS, a.s. a Herkul a.s.

Print Friendly, PDF & Email