Nový 6km úsek dálnice D7 vedoucí v blízkosti Loun je součástí souboru staveb, které zkapacitňují stávající dvoupruhovou silnici I/7 na čtyřpruhovou dálnici. Stavbu „D7 Louny, zkapacitnění obchvatu“ jsme zahájili v srpnu 2020 a její zprovoznění plánujeme v roce 2023. V současné době zde probíhá výstavba čtyř mostů, propustků, odvodnění a lehčených násypů. Zhotovitelem stavby v hodnotě téměř 800 mil. Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s. a Herkul a.s.

Abychom zajistili plynulý chod stavby a předešli časovým prodlevám i jiným komplikacím, organizujeme pravidelné schůzky se starosty obcí, kterých se stavby týkají. „Starosty vždy seznámíme s aktuálním stavem staveb nejen těch, které jsou v realizaci, ale i těch v přípravě. Snažíme se jim vyjít vstříc a společně řešit i lokální záležitosti,“ vysvětluje ředitel Správy Chomutov ŘSD ČR Martin Vidimský. Vyjádřil se také starosta Loun Pavel Janda: „S vedením ústeckého ŘSD si díky koordinačním jednáním pravidelně vyměňujeme názory a spolupracujeme na tom, aby stavby byly uvedeny do provozu v termínu.

Jedním z hlavních důvodů přestavby silnice I/7 je zajištění dopravní obslužnosti průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt, zejména pak průmyslové zóny Žatec – Triangle. Navazující stavbou je východně stavba „D7 Chlumčany, zkapacitnění obchvatu“, směrem na západ pak stavba „D7 Postoloprty, zkapacitnění ochvatu“. Obě jsou nyní v přípravné fázi.

Jak stavba probíhala v průběhu měsíce září, se dozvíte z videa níže:

Bližší informace k jednotlivým stavbám naleznete v mapové aplikaci na stránkách ŘSD.

 

Print Friendly, PDF & Email