Zástupci Ředitelství silnic a dálnic představili v Lounech aktuální stav výstavby dálnice D7 v Ústeckém a Středočeském kraji. Z plánovaných 83,1 km je nyní zprovozněno 48,6 km, v realizaci 10,5 km a dostavět zbývá 24 km. Kdy se řidiči projedou po kompletní dálnici D7 a jaký úsek přináší komplikace?

Setkání zahájil starosta Loun Pavel Janda, který vyzdvihl důležitost kontinuální spolupráce a komunikace mezi samosprávami a ŘSD ČR. Následovala prezentace koordinátora Václava Marvana ze společnosti KOMOVIA s.r.o., který považuje harmonogram výstavby za reálný a uvádí: „Neslibujeme termíny, kterých nejsme schopni dosáhnout a s optimismem předpokládám, že řidiči se po kompletně hotové D7 z Prahy až do Chomutova projedou v roce 2027.“

V současné době se v Ústeckém kraji staví dva na sebe navazující úseky o celkové délce 10,5 km. Zkapacitnění obchvatu u Chlumčan uvede ŘSD ČR do provozu v srpnu 2024 a 6 km dlouhou trasu dálnice u Loun v červnu 2023. Právě zde dopravě s vysokou intenzitou nákladních vozidel uleví zprovoznění jízdního pásu ve směru na Prahu, které se uskuteční v říjnu tohoto roku. Řidiči nyní projíždějí stavbou po stávající silnici I/7 ve zúžených jízdních pruzích se sníženou rychlostí 50 km/h. Uvedením do provozu první poloviny stavby se zde také vyřeší komplikovaná zimní údržba.

Technicky složitý úsek vedoucí kolem Postoloprt se nachází nejen v záplavovém území řeky Ohře, ale protínají ho také dvě železniční tratě. K této stavbě byla v lednu 2022 zahájena inženýrská činnost a pokud se podaří získat kladná stanoviska, plánujeme v říjnu 2022 plánu podat žádost o územní rozhodnutí. Předpoklad zahájení stavby připadá na rok 2025 a zprovoznění 2027.

Ve fázi přípravy jsou také tři zbývající úseky ve středních Čechách. Jedná se o trasu od obce Knovíz až k Panenskému Týnci. U stavby „D7 MÚK Knovíz – MÚK Slaný-západ“ od listopadu 2021 probíhá inženýrská činnost a v červenci se předpokládá podání žádosti o stavební povolení. Aktuálně probíhá také příprava archeologického i pyrotechnického průzkumu. Ke stavbě „D7 MÚK Slaný-západ – Kutrovice“ byla v listopadu 2021 podána žádost o vydání stavebního povolení a byl vybrán zhotovitel pro projektovou dokumentaci. U posledního úseku „D7 Kutrovice – Panenský Týnec“ bylo v dubnu 2022 zahájeno majetkoprávní vypořádání. Zahájení realizace těchto třech staveb je v plánu v roce 2023, uvedení do provozu o dva roky později.

Ředitel chomutovské správy ŘSD ČR Martin Vidimský dodává: „Kybernetický útok nemá na průběh ani přípravu výstavby dálnice D7 žádný vliv. Termínů se držíme a snažíme se udělat maximum pro jejich zkrácení.“ Doplnil také, že ke zpoždění může dojít u plánovaných oprav, kde se termín zahájení posune o jeden až dva měsíce. Důvodem jsou smlouvy se zhotoviteli, které nyní musí uzavírat znovu. O přesném datu jejich realizace bude ŘSD ČR informovat veřejnost na svém Twitteru.

Prezentaci ze setkání si můžete stáhnout zde.

Print Friendly, PDF & Email