Dnes 27. října 2022 pustíme ve 13:00 do provozu nově postavený levý jízdní pás dálnice D7 vedoucí kolem Loun ve směru na Prahu. Na první polovinu dálnice o délce 6130 metrů převedeme obousměrný provoz ze stávající silnice I/7, kam se nyní přesunou stavební práce a dojde k její rekonstrukci na parametry dálniční komunikace. Současně s tím dojde i k rekontrukci mostních objektů a realizaci protihlukové stěny na začátku stavby.

Výstavbu tohoto nového dálničního úseku jsme zahájili v srpnu 2020 a kompletní stavební práce plánujeme dokončit v 2. polovině příštího roku. Zhotovitelem stavby s předpokládanou cenou 977 000 000 Kč bez DPH je společnost Eurovia CS, a.s. a Herkul a.s. Zkapacitnění obchvatu zajistí nejen vyšší bezpečnost provozu s dostatečnou kapacitou, ale také dopravní obslužnost průmyslových zón u Mostu, Loun a Postoloprt a zejména strategické průmyslové zóny Žatec – Triangle.

Charakter stavby je podobný jako při stavbě modernizace D1, kdy veškeré práce probíhají za stávajícího provozu a dopravní omezení postihuje nejen veřejnost, ale i stavbu samotnou. Projekt se musel vypořádat především s napojením nových konstrukcí na stávající silnici I/7, k jejímuž zkapacitnění na parametry dálnice II. třídy dochází. Toto je nutné sledovat zejména u vysokých násypů a mostních objektů, kde probíhalo podrobné sledování sedání již při vlastním průběhu výstavby pravého pruhu, ale bude kontinuálně sledováno i po jeho zprovoznění.

Dalším hned navazujícím dálničním úsekem ve výstavbě je 4,5 km dlouhá trasa D7 u Chlumčan, jejíž předpokládaná cena činí 1 733 000 000 Kč bez DPH a zhotovitelem je Metrostav Infrastructure a.s. Aktuálně zde probíhají práce na mostních objektech, pokládka konstrukčních vrstev, realizace násypů a odkop zářezu.

Významnou akcí v Ústeckém kraji je také stavba obchvatu a přemostění v Žiželicích na silnici I/27, kterou jsme zahájili projektováním a nyní probíhá geologický průzkum. Realizace samotné stavby začne v roce 2024 a zprovoznění se uskuteční v roce 2025.

Print Friendly, PDF & Email