Ředitelství silnic a dálnic ČR pro kraj Vysočina 

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

I/19 Stříbrné Hory- oprava sesuvu svahu

I/19 Stříbrné Hory- oprava sesuvu svahu

Dne 5.10.2022 jsme zahájili opravu sesuvu svahu na silnici I/19 při pravém jízdním pruhu ve směru na Žďár nad Sázavou na průtahu obcí Stříbrné Hory. Opravu za 4,69 mil. Kč bez DPH provede společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., která ze 3 uchazečů o zakázku předložila...

I/38 D1-Jihlava

I/38 D1-Jihlava

Na jihlavském dálničním přivaděči na sil. I/38 dokončujeme práce v pravém jízdním pásu, který prochází opravou v délce 5 600 metrů. V sobotu 1.10.2022 dokončil zhotovitel pokládku obrusné konstrukční vrstvy a v současné době probíhá instalace vodorovného a svislého...

Most ev.č. 34-045 je uveden do provozu

Most ev.č. 34-045 je uveden do provozu

Na silnici I/34 na Havlíčkobrodsku jsme uvedli v režimu předčasného užívání stavby do provozu most ev. č.34-045a. Dokončení prací na horní stavbě jednopólového mostu z roku 1996, který převádí silnici I. třídy přes ropovod společnosti Mero ČE a.s., nám umožnilo...

Aktualizovaný přehled významných oprav v Kraji Vysočina

Aktualizovaný přehled významných oprav v Kraji Vysočina

K 26.9.2022 probíhá v našem kraji  9 oprav na silnicích I. tříd. V sobotu 24.9.2022 jsme uvedli do provozu most ev. č. 34-045a na sil. I/34 a v následujících týdnech budeme uvádět do provozu další stavby. V první polovině října se to bude týkat oprav na silnici I/34...

I/34 Havlíčkův Brod, SVO – PHS

I/34 Havlíčkův Brod, SVO – PHS

Vybrali jsme zhotovitele realizace protihlukových opatření na severovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu na silnici I/34. Ze 2 uchazečů o zakázku jsme vybrali společnost Skanska a.s., která ji bude realizovat 58,49 mil. Kč bez DPH. Smluvní doba pro uvedení do provozu...

I/34 oprava propustku 34-255P

I/34 oprava propustku 34-255P

Na silnici I/34 u křižovatky se silnicí III/3509 na Oudoleň na Havlíčkobrodsku jsme zahájili práce na opravě propustku. S ohledem na zjištěný rozsah jeho poškození je účelem stavby zejména zabránit jeho propadnutí. Opravu za 1,82 mil. Kč bez DPH provádí společnost...

Videa a tweety z kraje Vysočina

V So 8.10.2022 uvedeme do provozu na sil. I/34 u H. Brodu i most ev.č. 34-044. Demontáží kyvadlově řízeného provozu se zde i na mostě 34-045a bude ještě v rámci dokončovacích prací jezdit v režimu 1+1 provizorní jízdní pruh. Nejdéle to bude však do 31.10.2022!

Ve Stříbrných Horách na sil. I/19 pracujeme na opravě sesuvu svahu pod komunikací. V místě prací projede pouze 1 JP a provoz je zde řízen kyvadlově semafory. Omezení potrvá do 2. poloviny listopadu 2022. Děkujeme za pochopení!
https://kraje.rsd.cz/vysocina/i-19-stribrne-hory-oprava-sesuvu-svahu/

V pravém jízdním pásu jihlavského dálničního přivaděče je položena obrusná vrstva. V tomto týdnu zhotovitel spol. Strabag instaluje vodorovné a svislé DZ a dokončí krajnice a zádržný systém. Provoz na opravenou část plánujeme převézt v So. 15.10.2022.
https://kraje.rsd.cz/vysocina/i-38-d1-jihlava/

Print Friendly, PDF & Email