Ředitelství silnic a dálnic ČR pro kraj Vysočina 

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

Na rok 2023 máme na Vysočině v přípravě 20 nových stavebních akcí

Na rok 2023 máme na Vysočině v přípravě 20 nových stavebních akcí

Pro letošní stavební sezónu je v přípravě 20 stavebních akcí na dálnici D1 v úseku Kraje Vysočina a na všech 5 silnicích I. tříd, které krajem prochází. Nejvíce by se mělo pracovat na silnici I/38, kde jich je v přípravě 6 a k nimž přistupuje dokončení opravy...

Práce na JV obchvatu H. Brodu byly obnoveny hned začátkem roku

Práce na JV obchvatu H. Brodu byly obnoveny hned začátkem roku

Abychom maximálně využili příznivé klimatické podmínky na začátku ledna, byly práce na JV obchvatu Havlíčkova Brodu zahájeny hned 3. ledna proti původně plánovanému termínu 9. téhož měsíce. Aktuálně je dokončeno odtěžení skalního masivu u MÚK Skalka a došlo tak jejímu...

Vytipovaná riziková místa na silnicích v průběhu zimní údržby

Vytipovaná riziková místa na silnicích v průběhu zimní údržby

Pro řidiče jsme vytipovali několik rizikových míst na dálnici a silnicích I. tříd v Kraji Vysočina, kde v období zimní údržby, které trvá vždy od 1. listopadu do 31. března roku následujícího, může řidičům hrozit zvýšené nebezpečí při pohybu po komunikaci vyvolané...

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako...

Práce na JV obchvatu H. Brodu před Vánocemi přerušíme

Práce na JV obchvatu H. Brodu před Vánocemi přerušíme

Na stavbě JV obchvatu Havlíčkova Brodu na sil. I/38 se stále pracuje. Nicméně práce již probíhají omezeně s ohledem na stávající klimatické podmínky. Zejména probíhá odkop zeminy v hlavní trase obchvatu mezi budoucí mimoúrovňovou křižovatkou Skalka a sousedním mostem...

Videa a tweety z kraje Vysočina

Noční sněhovou bouři máme za sebou. Spad byl místy až 10 cm sněhu za 30. minut. Aktuálně teploty kolem 0°C a místy stále silný vítr. V otevřených částech počítejte s nafoukaným sněhem na vozovce. Jinak jsou vozovky mokré, chem. ošetřené a sjízdné bez vážnějších komplikací.

Ve sledovaných úsecích dálnice a sil. I. tříd na Vysočině jsou většinou kladné teploty. To samé se týká mokrých a chem. ošetřených vozovek. Na namrzání však pozor na I/19 u Dobré a Olešné nebo na I/38 a I/23 v blízkosti OK Kasárna. Pozor i na větších mostech a v lesních úsecích.

Sněžení a čerstvý až silný Z/SZ vítr mohou nyní způsobovat dopravní komplikace. Tepl. vzd. i vozovek se pohybují kolem bodu mrazu. Silnice jsou vlhké a chem. ošetřené. Místy stále se sněhovou pokrývkou nebo navátým sněhem. Pozor na sněhové jazyky a namrzání. Jezděte opatrně!

Print Friendly, PDF & Email