Ředitelství silnic a dálnic ČR pro kraj Vysočina 

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

I/19 Ronov – Nové Dvory

I/19 Ronov – Nové Dvory

Celkem 9 nabídek jsme obdrželi v rámci výběrového řízení na zhotovitele opravy silnice I/19 v úseku mezi Ronovem n./S. a Novými Dvory, včetně průtahu obcí. 2815 metrů vozovky jsme původně plánovali opravit už v roce 2022, ale z důvodu souběhu dalších staveb a nutnosti...

Na rok 2023 máme na Vysočině v přípravě 20 nových stavebních akcí

Na rok 2023 máme na Vysočině v přípravě 20 nových stavebních akcí

Pro letošní stavební sezónu je v přípravě 20 stavebních akcí na dálnici D1 v úseku Kraje Vysočina a na všech 5 silnicích I. tříd, které krajem prochází. Nejvíce by se mělo pracovat na silnici I/38, kde jich je v přípravě 6 a k nimž přistupuje dokončení opravy...

Práce na JV obchvatu H. Brodu byly obnoveny hned začátkem roku

Práce na JV obchvatu H. Brodu byly obnoveny hned začátkem roku

Abychom maximálně využili příznivé klimatické podmínky na začátku ledna, byly práce na JV obchvatu Havlíčkova Brodu zahájeny hned 3. ledna proti původně plánovanému termínu 9. téhož měsíce. Aktuálně je dokončeno odtěžení skalního masivu u MÚK Skalka a došlo tak jejímu...

Vytipovaná riziková místa na silnicích v průběhu zimní údržby

Vytipovaná riziková místa na silnicích v průběhu zimní údržby

Pro řidiče jsme vytipovali několik rizikových míst na dálnici a silnicích I. tříd v Kraji Vysočina, kde v období zimní údržby, které trvá vždy od 1. listopadu do 31. března roku následujícího, může řidičům hrozit zvýšené nebezpečí při pohybu po komunikaci vyvolané...

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

D1 most ev. č. 075.1- oprava mostu

Vybrali jsme zhotovitele opravy mostu ev. č. 075.1, který překlenuje silnici III. třídy přes hladinu vodní nádrže Švihov. Jedná se o tzv. dolní obloukový dálniční most u Vojslavic z let 1939-1950, který v době výstavby překlenoval údolí Želivky a byl plánován jako...

Videa a tweety z kraje Vysočina

Při vzniku škody na vozidle jeho provozem na dálnicích a silnicích I. tříd, např. v příčinné souvislosti se závadou ve sjízdnosti, lze požádat o úhradu škody z odpovědnostního pojištění správce komunikace. Více info je zde: https://rsd.cz/web/guest/rsd/hlaseni-skodni-udalosti

Obdrželi jsme 9 nabídek na zhotovitele opravy 2815 m. sil. I/19 Ronov n./S.- Nové Dvory včetně průtahu obcí. Zahájení plánujeme v 1. pol. 2023 v závislosti na časovém postupu VŘ a koordinaci dalších staveb. O přesném termínu a DIO budeme včas informovat.
https://kraje.rsd.cz/vysocina/i-19-ronov-nove-dvory/

Na Vysočině jsou vozovky ve sledovaných úsecích D1 a silnic I. tříd momentálně suché. Jezdí se bez komplikací. Jediným problémem mohou být nízké teploty. Ty jsou převážně pod -10 °C. Na I/19 u Dobré -16,1 °C, u Olešné -16,3 °C. Na D1 u V. Beranova je to -12,4 °C. Šťastnou cestu!

Print Friendly, PDF & Email