Ředitelství silnic a dálnic ČR pro kraj Vysočina 

Oficiální informační portál

Novinky a tiskové zprávy

I/38 PHS Radostín

I/38 PHS Radostín

V Radostíně na Havlíčkobrodsku jsou ukotveny železobetonové sloupky a v nich osazené soklové panely nové 240 metrů dlouhé protihlukové stěny. V současné době probíhá zasypávání na rubové straně steny a zemní práce souvisejí s úpravou terénu. V pátek 13.5.2022...

I/23 Vladislav mikrokoberec

I/23 Vladislav mikrokoberec

Do veřejného výběrové řízení na zhotovitele opravy povrchu 2 kilometry dlouhého úseku silnice I/23 u obce Vladislav na Třebíčsku jsme obdrželi 5 nabídek. Nejvýhodnější ekonomickou nabídku předložila společnost SILSTAP – silniční stavební práce s.r.o., která bude práci...

I/38 Vílanec mosty-předání staveniště

I/38 Vílanec mosty-předání staveniště

Zhotoviteli jsme předali staveniště akce "I/38 Vílanec mosty", v rámci níž provede společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s celkovou opravu 2 klenbových mostů u obce Vílanec na Jihlavsku za 17,58 mil. Kč bez DPH. Oprava mostu ev.č. 38-077 a ev.č. 38-078 bude...

I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu-zrušení stavebního povolení

I/38 JV obchvat Havlíčkova Brodu-zrušení stavebního povolení

Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 15.3.2022 zrušil stavební povolení vydané rozhodnutím Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina dne 21.11. 2018, které se týkají některých stavebních objektů JV obchvatu Havlíčkova Brodu. Bohužel...

I/37 Žďár n./S., Santiniho, oprava povrchu

I/37 Žďár n./S., Santiniho, oprava povrchu

Od pondělí 2.5.2022 budeme pokračovat v opravě silnice I/37 na průtahu Žďárem nad Sázavou. Dokončíme posledních 363 metrů před barokním mostem směrem z centra města a navážeme tak na poslední dokončený úsek z loňského roku v ulici Bezručově. Stejně jako v roce 2021 se...

I/38 Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava

I/38 Oprava stavebně technologické části tunelu Jihlava

V úterý 19.4.2022 zahájíme opravu stavebně technologické části tunelu Jihlava, který je součástí silnice I/38 na obchvatu města. Tento 1 tubusový 2 pruhový tunel délky 310 metrů s průjezdným profilem 4,8 metrů a podélným sklonem 4% byl uveden do provozu v roce 2004 a...

Videa a tweety z kraje Vysočina

Mapa plánovaných a probíhajících oprav na Vysočině k letošnímu červnu. V mezidobí jsme již zahájili opravu mostu na sil. I/23 v Předíně, opravu sil. I/37 mezi Ostrovem n. /O a Křižanovem nebo výstavbu PHS na sil. I/38 podél Pávova u Jihlavy.
https://kraje.rsd.cz/vysocina/mapa-oprav-na-vysocine-cerven-2021/

Na D1 u Humpolce dokončujeme 1. ekodukt na modernizovaných úsecích této dálnice. Momentálně probíhá jeho postupné zasypání 30000 kubíky zeminy do úrovně okolní terénu. Ekodukt je poskládán celkem ze 145 prefabrikovaných dílů, což v celkovém součtu trvalo 11 dnů.

Včera jsme předali stavbu na sil. I/23. V Předíně na Třebíčsku zbouráme stávající most a na jeho místě postavíme nový. Začneme stavbou provizorní komunikace, na kterou začátkem července převedeme dopravu. Do té doby se zde bude jezdit kyvadlově 1JP. Provoz je řízem semafory.

Print Friendly, PDF & Email