Správa Zlín ŘSD ČR chystá v roce 2022 řadu oprav na komunikacích I. třídy. Na území Zlínského kraje zatím plánujeme 20 akcí, z toho opravy 4 mostů. V realizaci už jsou 3 projekty (viz mapka níže). Dva začaly už v loňské stavební sezóně a letos je budeme dokončovat. V případě opravy komunikace I/35 ve Valašském Meziříčí v ulici Rožnovská už půjde jen o drobné dokončovací práce, jako například nástřik vodorovného dopravního značení. Vše doděláme na jaře, jakmile bude příznivější počasí. Dopravu tyto práce už výrazně neovlivní.

Už v polovině března opět začneme pracovat stavbě „I/55 Kunovice, průtah – dopravně bezpečnostní opatření“. První etapu v průtahu Kunovicemi jsme už dokončili v loňské stavební sezóně. Nyní budeme upravovat křižovatku u staré školy. Aktuálně vyřizujeme objízdné trasy. Pro vozila nad 7,5 tuny by měla vést přes Moravský Písek, vozidla do 7,5 tuny budou uzavřený úsek objíždět po místních komunikacích. O veškerých omezeních budeme řidiče včas informovat.

Další již platné omezení se týká silnice I/57 před obcí Lidečko, kde řešíme bezodkladné zajištění svahu proti sesuvu. Od 14. 2. je rychlost omezena rychlost na 50 km/h. Už jsme vykáceli stromy a začínáme zpevňovat břeh. Zatím vše bez výrazného omezení dopravy, kromě omezení rychlosti. Do opravy povrchu vozovky se pustíme na jaře, až budou lepší klimatické podmínky.

Hned na jaře plánujeme zahájení opravy mostu přes potok Sovík na silnici I/35 u Rožnova pod Radhoštěm. Most celý zbouráme a postavíme nový.  Pracovat budeme vždy na jedné polovině mostu. Provoz tedy bude veden po neopravované straně mostu. Pro pěší postavíme mostní provizorium. Tato oprava bude trvat do podzimu.

Další akce, kterou plánujeme realizovat začátkem stavební sezóny, je například oprava povrchu silnice I/69 mezi Jasennou a Lutoninou. Půjde o výměnu povrchu vozovky v 0,7 km dlouhém úseku. Začátkem stavební sezóny začneme také opravovat rampu na silnici I/50 u Buchlovic. Loni jsme opravili jednu rampu, letos doděláme druhou.

V průběhu roku nás čeká například oprava dálničního přivaděče D55 v Otrokovicích (EXIT 30), oprava silnice I/50 v Napajedlích v úseku od křižovatky u Fatry po odbočku za areálem. Předpoklad zahájení je v 1. polovině roku. Práce v tomto frekventovaném úseku nebudou trvat déle, než 21 dnů.

Náročná vzhledem k hustotě provozu bude také oprava povrchu kunovické estakády, včetně ramp. Zahájení prací na všech plánovaných projektech a související dopravní omezení budeme řidičům průběžně upřesňovat před zahájením prací.

Mapka ke stažení ZDE

Print Friendly, PDF & Email