Dobrá zpráva! Už 1. listopadu zahájíme přípravné práce v rámci dlouho očekávané stavby „I/69 Vsetín, rampa Mostecká.“ Půjde o kácení dřevin a skrývku ornice. Současně už připravujeme výběrové řízení na zhotovitele hlavních stavebních prací, které plánujeme zahájit už v příštím roce. Předpoklad dokončení stavby je v roce 2024.

Co je rampa Mostecká?

Stavba řeší vybudování dvou nových křižovatkových větví frekventované křižovatky silnic I/57 a I/69 ve Vsetíně v místní části Rokytnice. Úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Jde  totiž o velmi nebezpečný úsek, kde často dochází k nehodám s tragickými následky.

INFOLETÁK KE STAŽENÍ ZDE

Print Friendly, PDF & Email