Archeologové prozkoumávají úsek stavby I/57 Semetín – Bystřička. Aktuálně hlásí první nálezy v podobě pravěkého pazourku starého minimálně 6000 let, pozůstatků staré štětové cesty a původní sklárny z 19. století.

Stále probíhá soutěž na zhotovitele hlavních prací. Obdrželi jsme 6 nabídek. Hodnotící komise nyní prověřuje reference a cenové nabídky jednotlivých účastníků výběrového řízení.

Stavba I/57 Semetín – Bystřička, 2. stavba řeší jednu z etap výstavby silnice R57 Valašské Meziříčí–Vsetín v úseku Bystřička–Jablůnka. Výstavba tohoto úseku je pokračováním přeložky silnice I/57 mimo zastavěné území, protože navazuje na dokončenou stavbu I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba.

Podrobné informace o stavbě jsou k dispozici v infoletáku ZDE

Print Friendly, PDF & Email