Již 2 měsíce pracujeme na další důležité části velkého městského okruhu v Brně – VMO Tomkovo náměstí a Rokytova, která zajistí plynulejší průjezd řidičům a MHD. Již máme hotovou významnou část demolic. Stále také pokračují přeložky inženýrských sítí a práce na zakládání mostní estakády.

 

Print Friendly, PDF & Email