Stavba tramvajového tunelu na Žabovřeské pokračuje jeho hydroizolací, kterou máme téměř hotovou, včetně únikové štoly v délce 50 m. Budujeme také provozně – technologický objekt pro řízení provozu v tunelu a silniční galerii. Práce v tunelu budou pokračovat i v zimních měsících.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m.

Díky tunelu dojde k rozšíření vozovky na 4 pruhy, vnikne zastřešená galerie a hlavně zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Print Friendly, PDF & Email