Zahájili jsme stavbu I/42 VMO Bauerova

Zahájili jsme stavbu I/42 VMO Bauerova

Ředitelství silnic a dálnic dnes zahájilo další stavbu, která je součástí Velkého městského okruhu v Brně. Konkrétně se jedná o stavbu I/42 VMO Bauerova, která dotváří jihozápadní segment trasy VMO a významně zlepší plynulost a bezpečnost silničního provozu v městské...