V rámci opravy mostu Otakara Ševčíka aktuálně probíhají práce na pokládkách silničních souvrství, a to jak v předpolí jednotlivých mostů, tak na mostech samotných. Jsou dokončeny římsy na všech objektech I. etapy a dále probíhají montáže svodidel, sloupů protihlukových stěn, zábradlí, svodidel, stožárů veřejného osvětlení atd.

Změna ve vedení provozu 

Změnu organizace dopravy plánujeme na 20. 6. 2024. Druhou etapu realizace zahájíme 21. 6. 2024. Ve II. etapě předpokládáme zrušení semaforů pod mostem na ulici Nezamyslova od 1. září 2024.

Print Friendly, PDF & Email