V souvislosti s aktuálním střídáním nízkých a vysokých teplot noc/den se řidiči mohou setkat s lokálními poruchami vozovek, například výtluky. Živnou půdou pro vznik výtluků jsou nízké teploty, vyšší úhrny srážek a vysoká intenzita nákladní dopravy. Nejvíce závad v Jihomoravském kraji  aktuálně  evidujeme těchto silnicích I. třídy:

  • I/52 Mikulov
  • I/38 Znojmo
  • I/53 Branišovice – Miroslav

Situaci pravidelně sledujeme, na některé výtluky nás upozorňují řidiči. V rámci pravidelných inspekčních jízd jsou pak evidované závady monitorovány a postupně odstraňovány. Aktuálně jde většinou pouze o provizorní opravy studenou asfaltovou směsí, které musí být mnohdy prováděny opakovaně. Takto provedené opravy jsou dočasné a například při intenzivním zatížení těžkou nákladní dopravou mohou mít jen velmi omezenou časovou životnost. Vzhledem k tomu, že v zimním období nejsou v provozu obalovny, bude ve většině případů nutné na opravy dlouhodobějšího charakteru počkat až na příchod jara, kdy budou pro trvalé opravy také vhodnější klimatické podmínky.

 

Print Friendly, PDF & Email