Betonáž dna tramvajového tunelu na stavbě I/42 Brno, VMO Žabovřeská je hotová! V nejbližší době v něm začneme budovat tramvajovou trať, jejíž dokončení máme v plánu do konce roku. V únikové štole v délce 50 m (viz foto níže) dokončujeme betonáž sekundárního ostění.  

Tramvajový tunel s únikovou štolou tvoří jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m.

Druhá etapa stavby I/42 VMO Brno Žabovřeská, byla zahájena v prosinci 2020. Přesunutí tramvajové trati do tunelu umožní rozšíření silnice I/42 na 4 pruhy a díky tomu zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

 

Print Friendly, PDF & Email