Stavba tramvajového tunelu na Žabovřeské svižně pokračuje jeho hydroizolací a budováním podkladních betonů. Už máme hotovou betonáž posledního profilu přesypané části, kterou už jsme napojili na protaženou část. Únikové štoly je proraženo téměř 50 m. Ústit bude do silniční galerie, na které stále pracujeme a zajišťujeme svahy kotvami. Budujeme také opěrné zdi. Začali jsme také budovat základy provizorního technologického objektu pro řízení tunelu a galerie.

Tramvajový tunel s únikovou štolou bude tvořit jedna tunelová trouba. Délka jižní přesypané části je 3 m, délka ražené části je 334 m, délka severní přesypané části je 164 m. Šířka tramvajové trati v  tunelu je 7 m, šířka oboustranných nouzových chodníků v  tunelu je minimálně 1,43 m. Světlá výška v  tunelu nad temenem kolejnice je navržena 6 m. Úniková štola z tunelu kolmo k VMO má délku cca 50 m. Šířka únikové štoly je 2,6 m. Po dokončení budou tramvaje moci projíždět tunelem rychlostí 50-60 km/h

Stavba VMO Žabovřeská je součástí realizovaného a rozestavěného Velkého městského okruhu v  Brně. Díky ní zanikne úzké hrdlo, kterým denně projede čtyřicet tisíc aut.

Print Friendly, PDF & Email