Frézováním původního povrchu vozovky jsme dnes zahájili opravu mostu na silnici I/51 v Hodoníně. Pracovat budeme po polovinách. Průjezdný je nyní směr z Hodonína. V opačném směru vede obj. trasa ulicemi Bojanovická a Velkomoravská. Předpoklad dokončení prací je v září. Oprava vyjde na 13,7 mil. Kč bez DPH.

Rekonstrukce mostu spočívá v odstranění mostních říms, odstranění vozovkových vrstev a vyrovnávací vrstvy, odbourání závěrných zídek a části křídel. Bude provedena dobetonávka čela dutin nosníků, nový monolitický příčník a dobetonávka křídel. Na stávající konstrukci bude provedena nová spřažená deska. Na novou pásovou izolaci bude položeno vozovkové souvrství v tl. 140 mm. Spodní stavba a nosníky budou sanovány.

 

Print Friendly, PDF & Email