Ve Veselí nad Moravou budou řidiči projíždět zase o něco bezpečněji. Dnes jsme zahájili důležitou a dlouho očekávanou stavbu dvou okružních křižovatek v centru města. Stavba bude hotová v srpnu 2022.  Výše investice činí 44 892 802 Kč bez DPH.

„Silnice I/55 je velmi vytížená a přestavbu stávajících stykových křižovatek na kruhové si skutečně zaslouží. Tato komunikace je součástí důležitého dopravního uzlu směrů Hodonín – Uherské Hradiště a Brno – hraniční přechod Strání. Denně tudy průměrně projede zhruba 12 tisíc vozidel. Kromě přestavby současných stykových křižovatek na okružní provedeme také rekonstrukci obou silnic v centru, doplníme cyklopruhy, parkovací zálivy a chodníky. Vše za finančního příspěvku města,“ sdělil ředitel Závodu Brno ČSD ČR David Fiala.

 „Pro Město Veselí nad Moravou  je to velmi významná stavba. Diskuze nad způsobem řešení tranzitní dopravy v centru města trvala více než dvacet let a jsme rádi, že Ředitelství silnic a dálnic našlo prostředky pro její realizaci. Spolu se stavbou nové rychlostní komunikace D55 od Starého města do Bzence a dále na Hodonín by to mělo zásadně napomoci bezpečnosti i plynulosti dopravního provozu,“ řekl starosta Veselí nad Moravou Petr Kolář.

Stavba je rozdělena do několika etap. V nulté etapě od 7. 6. do 27. 6. bude výjezd a vjezd z komunikace I/55 na silnici I/54 do Moravského Písku zcela uzavřen a řidiči budou jezdit po objízdné trase přes Bzenec a Strážnici (viz mapka v příloze). Na silnici I/55 projedou kyvadlově, provoz budou po celou dobu řídit semafory. V následující etapě od 28. 6. do 30. 11. již bude průjezdný vjezd na silnici I/54 ve směru do Moravského Písku. Vjezd do města v opačném směru však ještě zůstane uzavřen a opět bude nutné využít stejnou objízdnou trasu. „Další fáze výstavby a související dopravní omezení budeme v průběhu stavby dále upřesňovat. Stále však počítáme s využitím objízdných tras. Řidičům se už dopředu omlouváme za komplikace. Při průjezdu stavbou na silnici I/55 lze bohužel očekávat delší čekací dobu v jednotlivých směrech před semafory,  a to zhruba 15 – 30 minut,“ popsal Fiala.

Budované kruhové objezdy jsou od sebe vzdáleny 130 m a jsou řešeny jako malé okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem a jednopruhovými vjezdy a výjezdy. Obě budou tříramenné a vnější průměr činí 27 m, středový ostrov má průměr 11 m a je lemován pojížděným prstencem ze žulové kostky šířky 2,50  m. Okružní jízdní pás je navržen ze živičného krytu v šířce 4,75 m. Středový ostrov bude osázen vegetací formou záhonu.

 

I/54, I/55 Veselí nad Moravou, okružní křižovatky

Zhotovitel: STRABAG Zlín

Cena stavby dle smlouvy: 44 892 802 Kč (bez DPH)

Předpokládané zprovoznění stavby: 08/2022

Print Friendly, PDF & Email